جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن موصلی در لغت نامه دهخدا

ابن موصلی

[اِ نُ ؟] (اِخ) يکي از مغفلين و کتاب نوادري به نام او تأليف کرده اند. (ابن النديم).

کلمات مشابه