جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن موصلایا در لغت نامه دهخدا

ابن موصلایا

[اِ نُ ؟] (اِخ) امين الدوله ابوسعد علاءبن حسين از مشاهير کتاب و در ادب و شعر بارع. او را ديوان و کتاب منشآتي است. ابن موصلايا در خدمت انشاء خلفاء بني عباس بود و در اول دين ترسائي داشت و سپس مسلماني گزيد و به آخر عمر مبتلا بعما گشت و به سال 498 ه . ق. درگذشت.

کلمات مشابه