جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن موصل در لغت نامه دهخدا

ابن موصل

[اِ نُ صِ] (اِخ) فقيه بمذهب اهل عراق. او راست: کتاب الشروط الکبير و کتاب الوثائق و السجلات. و کتاب الشروط الصغير. (ابن النديم).

کلمات مشابه