جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن منیر در لغت نامه دهخدا

ابن منیر

[اِ نُ مُ] (اِخ) يکي از خطاطان و محررين مشهور. (ابن النديم).

کلمات مشابه