جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن منذر در لغت نامه دهخدا

ابن منذر

[اِ نُ مُ ذِ] (اِخ) رجوع به ابراهيم بن منذر خزامي شود.

کلمات مشابه