جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن منده در لغت نامه دهخدا

ابن منده

[اِ نُ مَ دَ] (اِخ) رجوع به بنومنده شود.

کلمات مشابه