جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مندله در لغت نامه دهخدا

ابن مندله

[اِ نُ مَ دَ لَ] (اِخ) پادشاهي است عرب را.

کلمات مشابه