جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن منجم در لغت نامه دهخدا

ابن منجم

[اِ نُ مُ نَجْ جِ] (اِخ) رجوع به بنومنجم شود.

کلمات مشابه