جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مماتی در لغت نامه دهخدا

ابن مماتی

[اِ نُ مَمْ ما] (اِخ) قاضي ابوالمکارم اسعدبن خطير ابي سعيد مهذّب. کاتب و شاعر. ناظر دواوين مصر بود و او را مصنفات بسيار است. از جمله قوانين الدواوين و آن در مصر به طبع رسيده و ديگر فاشوش في احکام قراقوش و کتاب کليله و دمنه و سيرت سلطان صلاح الدين را بنظم کرده است. وفات او در حلب به سال 606 ه . ق. بوده است.

کلمات مشابه