جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ملیک حموی در لغت نامه دهخدا

ابن ملیک حموی

[اِ نُ ؟] (اِخ)شاعري است به زبان عرب. او را ديوانيست و در بيروت به طبع رسيده است. وفات او917 ه . ق. بوده است.

کلمات مشابه