جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ملاط در لغت نامه دهخدا

ابن ملاط

[اِ نُ مِ] (ع اِ مرکب) ماه نو. (منتهي الارب).

کلمات مشابه