جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ملا در لغت نامه دهخدا

ابن ملا

[اِ نُ مُلْ لا] (اِخ) رجوع به ابن منلا شود.

کلمات مشابه