جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مقرض در لغت نامه دهخدا

ابن مقرض

[اِ نُ مِ رَ] (ع اِ مرکب)(1) دَله. دَلَق. (مهذب الاسماء). || بعضي گويند نمس.
(1) - Fouine.

کلمات مشابه