جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مقاتل در لغت نامه دهخدا

ابن مقاتل

[اِ نُ ؟] (اِخ) شاعري از مردم مالقهء اندلس. وفات او به سال 739 ه . ق. بوده است. و از او ازجالي برجاي است.

کلمات مشابه