جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن معلم در لغت نامه دهخدا

ابن معلم

[اِ نُ مُ عَلْ لِ] (اِخ) ابوالحسن. از امرا و اکابر رجال دولت آل بويه. او بزمان بهاءالدوله در بغداد نفوذي کامل داشت و بهاءالدوله را بمصادرهء بسياري از مردم واداشت. در سال 382 ه .ق . لشکر بهاءالدوله شوريده از او درخواست کردند ابن معلم را بدانها سپارد و بهاءالدوله کُرهاً او را تسليم کرد و لشکريان بهمين سال او را بقتل رسانيدند.

کلمات مشابه