جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش بی دود در لغت نامه دهخدا

آتش بی دود

[تَ شِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) شواظ. || کنايه از آفتاب و قهر و غضب و شراب لعلي. (برهان). || در بعض فرهنگها مجازاً به معني لعل و عقيق و ياقوت نيز ضبط شده است.

کلمات مشابه