جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن معصوم در لغت نامه دهخدا

ابن معصوم

[اِ نُ مَ] (اِخ) رجوع به سيد عليخان شود.

کلمات مشابه