جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن معدی کرب در لغت نامه دهخدا

ابن معدی کرب

[اِ نُ مَ کَ رِ] (اِخ)رجوع به عمروبن معدي کرب شود.

کلمات مشابه