جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن معدی کرب در لغت نامه دهخدا

ابن معدی کرب

[اِ نُ مَ کَ رِ] (اِخ)ابوکريمه مقدم بن معدي کرب کندي. از صحابهء رسول صلي اللهعليه وآله. به آخر عمر در حمص ساکن بود و به 91 سالگي در سال 78 ه .ق . درگذشت.

کلمات مشابه