جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مطهر در لغت نامه دهخدا

ابن مطهر

[اِ نُ مُ طَهْ هَ] (اِخ) رجوع به علامهء حلي شود.

کلمات مشابه