جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش بید در لغت نامه دهخدا

آتش بید

[تَ] (اِخ) مرکز بلوک هشترود و قوريچاي.

کلمات مشابه