جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مطروح در لغت نامه دهخدا

ابن مطروح

[اِ نُ مَ] (اِخ) جمال الدين ابوالحسن يحيي بن عيسي بن ابراهيم مصري. اديب و شاعر. مولد او بشهر اسيوط592 ه .ق . وي از پيوستگان ملک صالح ايوبي بود، چندي در شام مقام وزارت و در جنگهاي صليبي مداخله داشت و پس از مرگ ملک صالح بقاهره رفت و در سال 649 بدانجا درگذشت.

کلمات مشابه