جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مطرف در لغت نامه دهخدا

ابن مطرف

[اِ نُ ؟] (اِخ) ابوعبدالله محمد بن حجاج بن ابراهيم حضرمي اشبيلي اندلسي. از مشايخ صوفيه. او به سال 707 ه .ق . در نودواندسالگي به مکه درگذشت.

کلمات مشابه