جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مصال در لغت نامه دهخدا

ابن مصال

[اِ نُ مَ] (اِخ) از مردم لُکّ. پدر او بازياري و بيطاري مي ورزيد و ابن مصال نجم الدين ابوالفتح سليم بن محمد بن مصال است و او پنجاه روز وزارت ظافر داشت و بدست ابن سلاّر کردي کشته شد.

کلمات مشابه