جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مسکویه در لغت نامه دهخدا

ابن مسکویه

[اِ نُ مُ يَ / مِ کَ وَيْهْ] (اِخ)اين کنيت که در بعض کتب از جمله دائره المعارف اسلامي به ابوعلي احمدبن محمد بن يعقوب داده شده است غلط است و کنيت او ابوعلي و لقبش مسکويه است بي اضافهء ابن. رجوع به ابوعلي مسکويه شود.

کلمات مشابه