جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مسعود در لغت نامه دهخدا

ابن مسعود

[اِ نُ مَ] (اِخ) عبيداللهبن مسعود صدرالشريعه محبوبي. از مردم بخارا و يکي از حکماي آنجا. وفات او به سال 747 ه .ق . بوده است. او راست: کتاب تعديل العلوم في الفلسفه و الطبيعيات.

کلمات مشابه