جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مساعد شیبانی در لغت نامه دهخدا

ابن مساعد شیبانی

[اِ نُ مُ عِ دِ شَ](اِخ) رجوع به يونس بن يوسف بن مساعد شود.

کلمات مشابه