جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مزنه در لغت نامه دهخدا

ابن مزنه

[اِ نُ مُ نَ] (ع اِ مرکب) ماه نو. هلال.

کلمات مشابه