جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش برگ در لغت نامه دهخدا

آتش برگ

[تَ بَ] (اِ مرکب) چخماق. آتش زنه :
شد آنچنان برطوبت هوا که آتش برگ
ز سنگ قطره برون آورد بجاي شرار.
حسين ثنائي.

کلمات مشابه