جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مروان در لغت نامه دهخدا

ابن مروان

[اِ نُ مَرْ] (اِخ) احمدبن مروان دينوري مالکي. او راست کتابي به نام مجالسه و آن جُنگ مانندي است در مطالب متفرقه و نوادر اشعار و آثار. وفات او به سال 310 ه .ق .

کلمات مشابه