جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مرزوق در لغت نامه دهخدا

ابن مرزوق

[اِ نُ مَ] (اِخ) ابوعمرو عثمان قرشي مصري صوفي. فقيه حنبلي. در موطن خود بتدريس و وعظ و افتا اشتغال مي ورزيد. وفات وي به سال 564 ه .ق . و قبر او زيارتگاه است.

کلمات مشابه