جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مرزبان در لغت نامه دهخدا

ابن مرزبان

[اِ نُ مَ] (اِخ) ابواحمد عبدالرحيم بن علي بن مرزبان فارسي. در علوم شرعيه و طب بارع بود و در دولت آل بويه قضاء شوشتر و رياست بيمارستان بغداد داشت. وفات بجمادي الاولاي سال 396 ه .ق . (از قفطي).

کلمات مشابه