جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مردویه در لغت نامه دهخدا

ابن مردویه

[اِ نُ مَ يَ / دَ وَيْهْ] (اِخ)ابوبکر احمدبن موسي اصفهاني. محدث مشهور. او راست کتابي در تاريخ اصفهان و تفسيري بر قرآن کريم. وفات به سال 410 ه .ق . (کشف الظنون).(1)
(1) - در قاموس الاعلام بغلط نام او بکربن احمد آمده است.

کلمات مشابه