جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش برزین در لغت نامه دهخدا

آتش برزین

[تَ شِ بَ] (اِخ) آذر برزين :
کسي که آتش برزين نديده بود بديد
رخش چو آتش و زلفش دميده ريحانش.
سلمان ساوجي.

کلمات مشابه