جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مربع در لغت نامه دهخدا

ابن مربع

[اِ نُ مُ رَبْ بَ] (اِخ) محمد بن عبدالله عتاب. محدث است.

کلمات مشابه