جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مدی در لغت نامه دهخدا

ابن مدی

[اِ نُ مَ دا] (اِخ) نام واديي است. (مراصدالاطلاع). نام رودباريست.

کلمات مشابه