جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن محیص مکی در لغت نامه دهخدا

ابن محیص مکی

[اِ نُ ؟] (اِخ) او را قرائتي است. (ابن النديم).

کلمات مشابه