جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش بجان در لغت نامه دهخدا

آتش بجان

[تَ بِ] (اِ مرکب) غم و سوزش و شوق محبت. (برهان). و آتش بجان گرفته، نفريني است.

کلمات مشابه