جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مجاهد در لغت نامه دهخدا

ابن مجاهد

[اِ نُ مُ هِ] (اِخ) احمدبن موسي بن العباس بن مجاهد. از قراء، صاحب فضل و علم و ديانت و معرفت بقراآت و علوم قرآن. ساکن بغداد. مولد او به سال 245 ه .ق . و وفات در 324. از اوست: کتاب القراآت الکبير. کتاب القراآت الصغير. کتاب الهاءات. کتاب قراءه ابي عمرو. کتاب قراءه ابن کثير. کتاب قراءه عاصم. کتاب قراءه نافع. کتاب قراءه حمزه. کتاب قراءه الکسائي. کتاب قراءه ابن عامر. کتاب قراءه النبي صلي اللهعليه وسلم. (ابن النديم).

کلمات مشابه