جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مجالد وراق در لغت نامه دهخدا

ابن مجالد وراق

[اِ نُ مُ لِ دِ وَرْ را](اِخ) او کتابت مصحف نيز ميکرده است، در نيمهء اول قرن چهارم هجري. (ابن النديم).

کلمات مشابه