جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مبارکشاه در لغت نامه دهخدا

ابن مبارکشاه

[اِ نُ مُ رَ] (اِخ)شهاب الدين احمدبن محمد مصري حنفي. وفات 863 ه .ق . او راست: کتاب تذکره.

کلمات مشابه