جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مبارک در لغت نامه دهخدا

ابن مبارک

[اِ نُ مُ رَ] (اِخ) ابوعبدالرحمن عبدالله مروزي. وفات 181 ه .ق . در خراسان ميزيست و از محدثين تابعين است و در 63 سالگي درگذشت. در کتب عرفان و اخلاق، اخبار و نوادر و سخنان حکمت آميز بسيار از او نقل کرده اند.

کلمات مشابه