جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ماما در لغت نامه دهخدا

ابن ماما

[اِ نُ] (اِخ) عمراني گويد نام شهري کوچک است. (مراصدالاطلاع).

کلمات مشابه