جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتشبان در لغت نامه دهخدا

آتشبان

[تَ] (ص مرکب، اِ مرکب) سادن آتشکده. || شيطان و ديو. || مالک دوزخ. زبنيه (مفرد زبانيه).

کلمات مشابه