جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مازن در لغت نامه دهخدا

ابن مازن

[اِ نُ زِ] (ع اِ مرکب) مور. نَمْل.

کلمات مشابه