جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتشبازی در لغت نامه دهخدا

آتشبازی

[تَ] (اِ مرکب) ترکيباتي از باروت و اجزاء ديگر که در جشنها و شاديها بصور و اشکال گوناگون افروزند و افکنند.

کلمات مشابه