جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ماءالسماء در لغت نامه دهخدا

ابن ماءالسماء

[اِ نُ ئِسْ سَ] (اِخ)عباده بن عبدالله، از مردم اندلس. رئيس شعراي دولت عامريه. وفات او در 419 ه .ق . به جالقه بوده است.

کلمات مشابه