جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن لیلی مزنی در لغت نامه دهخدا

ابن لیلی مزنی

[اِ نُ لَ لا ؟] (اِخ)صحابي است.

کلمات مشابه