جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن لؤلؤ در لغت نامه دهخدا

ابن لؤلؤ

[اِ نُ لُءْ لُءْ] (اِخ) ابوعبدالله محمد بن علي. از ادبا و شعراي اندلس، خطيب حصن قمارش. وفات او در سال 750 ه .ق . به بيماري طاعون بوده است.

کلمات مشابه