جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن لزه در لغت نامه دهخدا

ابن لزه

[اِ نُ ؟] (اِخ) رجوع به ابن لره بنداربن عبدالحميد شود.

کلمات مشابه